Hoofd- » brokers » Ultrakort obligatiefonds

Ultrakort obligatiefonds

brokers : Ultrakort obligatiefonds
Wat is een ultrakort obligatiefonds?

Een ultrakort obligatiefonds is een obligatiefonds dat alleen belegt in vastrentende instrumenten met zeer korte looptijden. Een ultrakort obligatiefonds zal idealiter ongeveer een jaar beleggen in instrumenten met looptijden. Deze beleggingsstrategie biedt doorgaans hogere rendementen dan geldmarktinstrumenten, met minder prijsschommelingen dan een typisch kortlopend fonds.

Voordelen van ultrakorte obligatiefondsen

Ultrakorte obligatiefondsen bieden beleggers een betere bescherming tegen renterisico dan beleggingen in obligaties op langere termijn. Aangezien deze fondsen een zeer lage looptijd hebben, zullen verhogingen van de rentevoet minder van invloed zijn op hun waarde dan een obligatiefonds op middellange of lange termijn.

Hoewel deze strategie meer bescherming biedt tegen stijgende rentetarieven, brengen ze meestal meer risico met zich mee dan de meeste geldmarktinstrumenten. Verder volgen depositocertificaten (CD's) gereguleerde beleggingsrichtlijnen, maar een ultrakort obligatiefonds heeft niet meer regulering dan een standaard vastrentend fonds.

Belangrijkste leerpunten

  • Ultrakorte fondsen hebben meer vrijheid en streven doorgaans naar hogere opbrengsten door te beleggen in risicovollere effecten.
  • De Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) biedt geen dekking of garantie voor ultrakorte obligatiefondsen.
  • In omgevingen met een hoge rente kunnen ultrakorte obligatiefondsen van bepaalde typen extra gevoelig zijn voor verliezen.

Ultrakorte obligatiefondsen versus andere beleggingen met een laag risico

De belangrijkste verschillen tussen ultrakorte obligatiefondsen en andere beleggingen met relatief lage risico's - zoals geldmarktfondsen en depositocertificaten - worden niet algemeen begrepen.

Geldmarktfondsen mogen bijvoorbeeld alleen beleggen in hoogwaardige, kortetermijnbeleggingen uitgegeven door de Amerikaanse overheid, Amerikaanse bedrijven en nationale en lokale overheden. Omgekeerd hebben ultrakorte fondsen meer vrijheid en streven ze doorgaans naar hogere opbrengsten door te beleggen in risicovollere effecten. Ook fluctueren de intrinsieke waarden (NAV) van ultrakorte obligatiefondsen. Geldmarktfondsen proberen daarentegen de NAV stabiel te houden op $ 1, 00 per aandeel. Geldmarktfondsen zijn ook onderworpen aan strikte diversificatie- en looptijdnormen. Deze voorschriften zijn echter niet van toepassing op ultrakorte obligatiefondsen.

Bovendien dekt of garandeert de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) geen ultrakorte obligatiefondsen. Een certificaatstorting is daarentegen verzekerd tot $ 250.000. De FDIC dekt CD's, die een terugkeer van de hoofdsom en een gespecificeerde rentevoet beloven omdat een bank of spaarinstelling de aanbetaling bezit. Ook bieden CD's doorgaans een betere rente op gestort geld dan een gewone spaarrekening.

Ultrakorte obligatiefondsen die effecten houden met langere gemiddelde gemiddelde vervaldata zijn ook risicovoller dan een fonds met kortere gemiddelde vervaldata, alle andere factoren zijn gelijk.

Kredietkwaliteit van ultrakorte obligatiefondsen

Het is belangrijk voor beleggers om de soorten effecten te onderzoeken waarin een ultrakort fonds belegt, omdat een kredietverlaging of wanbetaling van portefeuille-effecten kan optreden. Kredietrisico speelt minder een rol bij de ultrakorte obligatiefondsen. Het verminderde risico is omdat ze voornamelijk beleggen in overheidseffecten. Beleggers moeten echter op de hoogte zijn van ultrakorte obligatiefondsen die beleggen in obligaties van bedrijven met een lagere kredietwaardigheid, derivaten of private label door hypotheek gedekte effecten. Dit soort fondsen is doorgaans onderhevig aan een hoger beleggingsrisico.

Ultrakorte obligatiefondsen en hoge rentetarieven

In omgevingen met een hoge rente kunnen ultrakorte obligatiefondsen van bepaalde typen extra gevoelig zijn voor verliezen. Het is belangrijk voor potentiële beleggers om de 'duration' van een fonds te onderzoeken, die meet hoe gevoelig de portefeuille van het fonds kan zijn voor schommelingen in rentetarieven.

Elke investering die een groter potentieel voor rendement zonder extra risico belooft, zou scepsis moeten oproepen. Beleggers kunnen meer te weten komen over een ultrakort obligatiefonds door alle beschikbare informatie van het fonds te lezen, inclusief het volledige prospectus.

Voorbeeld uit de echte wereld

Hier is een korte lijst van enkele van de beter presterende ultrakorte obligatiefondsen:

  • SPDR Blmbg Barclays Inv Grd Flt Rt ETF (FLRN)
  • iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT)
  • VanEck Vectors Investment Grd Fl Rt ETF (FLTR)
  • iShares Short Treasury Bond ETF (SHV)
  • SPDR® Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill ETF (BIL)
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Inkomstenfonds Definitie Inkomstenfondsen streven naar huidige inkomsten boven kapitaalgroei door te beleggen in aandelen die dividenden, obligaties en andere inkomsten genererende effecten betalen. meer Hoe fondsen met variabele rente opbrengsten kunnen aanbieden in een markt met stijgende rente Een fonds met variabele rente is een fonds dat belegt in financiële instrumenten die een variabele of variabele rente betalen. Een fonds met variabele rente belegt in obligaties en schuldinstrumenten waarvan de rentebetalingen fluctueren met een onderliggend rentetarief. meer Waarom uw geld in een geldmarktfonds parkeren Een geldmarktfonds is een soort beleggingsfonds dat belegt in hoogwaardige, kortlopende schuldinstrumenten en kasequivalenten. Het wordt beschouwd als bijna risicovrij. Ook wel geldmarktfondsen genoemd, geldmarktfondsen werken zoals elk beleggingsfonds. meer Mutual Fund Definition Een beleggingsfonds is een type beleggingsinstrument dat bestaat uit een portefeuille van aandelen, obligaties of andere effecten, waarop toezicht wordt gehouden door een professionele geldbeheerder. meer Geldmarktbeleggersfinancieringsfaciliteit (MMIFF) De geldmarktbeleggersfinancieringsfaciliteit was een entiteit die door de Federal Reserve werd opgericht om na de crisis van 2008 de liquiditeit op geldmarkten te vergroten. meer De voordelen en risico's van vastrentende producten Vast inkomen is een soort effect dat beleggers tot de vervaldatum vaste rentebetalingen betaalt. Op de vervaldag wordt aan beleggers de hoofdsom terugbetaald die zij hadden belegd. meer partnerlinks
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter