Hoofd- » bedrijf » Herverzekering van het Verdrag

Herverzekering van het Verdrag

bedrijf : Herverzekering van het Verdrag
Wat is verdragsherverzekering?

Herverzekering van het Verdrag is een verzekering gekocht door een verzekeringsmaatschappij van een andere verzekeraar. Het bedrijf dat de verzekering uitgeeft, wordt de cedent genoemd, die alle risico's van een specifieke categorie polissen doorgeeft aan het kopende bedrijf, de herverzekeraar.

Herverzekering van het Verdrag is een van de drie belangrijkste soorten herverzekeringscontracten. De twee andere zijn facultatieve herverzekering en excess of loss herverzekering.

Inzicht in verdragsherverzekering

Herverzekering van het Verdrag is een contract tussen de cederende verzekeringsmaatschappij en de herverzekeraar die ermee instemt de risico's van een vooraf bepaalde categorie polissen gedurende een bepaalde periode te aanvaarden.

Wanneer verzekeringsmaatschappijen een nieuw beleid onderschrijven, komen ze overeen om extra risico te nemen in ruil voor een premie. Hoe meer polissen een verzekeraar onderschrijft, hoe meer risico hij loopt. Een manier waarop een verzekeraar zijn blootstelling kan verminderen, is om een ​​deel van het risico af te staan ​​aan een herverzekeringsmaatschappij in ruil voor een vergoeding. Herverzekering stelt de verzekeraar in staat om risicocapaciteit vrij te maken en zichzelf te beschermen tegen claims van hoge ernst.

[Belangrijk: Hoewel de herverzekeraar mogelijk niet elke individuele polis onderschrijft, stemt hij er toch mee in alle risico's in een herverzekeringscontract te dekken.]

Door een verdragsverzekeringscontract te ondertekenen, geven de herverzekeraar en de cederende verzekeringsmaatschappij aan dat de zakelijke relatie waarschijnlijk op lange termijn zal zijn. Het langetermijnkarakter van de overeenkomst stelt de herverzekeraar in staat te plannen hoe winst te behalen, omdat hij weet welk soort risico hij neemt en hij bekend is met het cederende bedrijf.

Herverzekeringscontracten kunnen zowel proportioneel als niet-proportioneel zijn. Met proportionele contracten stemt de herverzekeraar ermee in om een ​​specifiek percentage van de polissen aan te gaan, waarvoor hij dat deel van de premies zal ontvangen. Als een claim wordt ingediend, wordt ook het vermelde percentage betaald. Met een niet-proportioneel contract stemt de herverzekeringsmaatschappij er echter mee in om claims uit te betalen als ze gedurende een bepaalde periode een bepaald bedrag overschrijden.

De voordelen van verdragsherverzekering

Door zich te dekken tegen een klasse van vooraf bepaalde risico's, geeft herverzekering van het verdrag de cederende verzekeraar meer zekerheid voor zijn eigen vermogen en meer stabiliteit bij ongewone of grote gebeurtenissen.

Herverzekering stelt een verzekeraar ook in staat om polissen te dekken die een groter volume risico's dekken zonder de kosten van het dekken van zijn solvabiliteitsmarges te verhogen. Herverzekering stelt in feite aanzienlijke liquide middelen beschikbaar voor verzekeraars in geval van uitzonderlijke verliezen.

Belangrijkste leerpunten

  • Herverzekering van het Verdrag is een verzekering gekocht door een verzekeringsmaatschappij van een andere verzekeraar.
  • De uitgevende onderneming wordt de cedent genoemd, terwijl de herverzekeraar de kopende onderneming is, die de risico's draagt ​​die zijn gespecificeerd in het contract voor een premie.
  • Herverzekering van het verdrag geeft de cederende verzekeraar meer zekerheid voor zijn eigen vermogen en meer stabiliteit bij ongewone of grote gebeurtenissen.

Verdrag versus facultatief versus verlies van herverzekering

Herverzekering van het Verdrag verschilt van facultatieve herverzekering. Herverzekering van het Verdrag houdt een enkel contract in dat een soort risico dekt en vereist niet dat de herverzekeringsmaatschappij een facultatief certificaat verstrekt telkens wanneer een risico wordt overgedragen van de verzekeraar aan de herverzekeraar.

Aan de andere kant stelt het facultatieve risico de herverzekeraar in staat individuele risico's te aanvaarden of af te wijzen. Bovendien is het een soort herverzekering voor een enkel of een specifiek pakket risico's. Dat betekent dat zowel de herverzekeraar als de cedent overeenkomen welke risico's in de overeenkomst worden gedekt. Over deze overeenkomsten wordt over het algemeen voor elk beleid afzonderlijk onderhandeld.

De kosten voor het afsluiten van facultatieve contracten zijn dus veel duurder dan een herverzekeringsovereenkomst. Herverzekering van het Verdrag is minder transactief en brengt minder risico's met zich mee die anders uit herverzekeringsverdragen zouden zijn afgewezen.

Het eigen risico van herverzekering is een niet-proportionele vorm van herverzekering. Bij een excess of loss-contract stemt de herverzekeraar ermee in het totale bedrag van de verliezen of een bepaald percentage verliezen boven een bepaalde limiet aan de cedent te betalen.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Inzicht in facultatieve herverzekering Facultatieve herverzekering wordt gekocht door een primaire verzekeraar om een ​​enkel risico of een blok risico's in het bedrijfsboek van de primaire verzekeraar te dekken. more Hoe Excess of Loss Herverzekering werkt Excess of loss herverzekering is een soort herverzekering waarbij de herverzekeraar de cederende onderneming schadeloos stelt voor verliezen die een bepaalde limiet overschrijden. meer Hoe herverzekering Ceded helpt verzekeraars het risico te spreiden Afgegeven herverzekering is het risico dat wordt overgedragen aan een herverzekeraar, waardoor de primaire verzekeraar zijn risicoblootstelling aan een door haar onderschreven verzekering kan verminderen. meer herverzekering: verzekering voor de verzekeraar Herverzekering is de praktijk van een of meer verzekeraars die uitgaan van de risicoportefeuille van een andere verzekeringsmaatschappij in een poging om de verzekeringsmarkt in evenwicht te brengen. meer Overschot aandelenverdrag Een overtollig aandelenverdrag is herverzekering waarbij de cederende verzekeraar een vast bedrag aan aansprakelijkheid behoudt en de herverzekeraar de resterende aansprakelijkheid op zich neemt. meer Onderliggend retentie Onderliggend retentie is het nettobedrag van risico of verplichting die voortvloeit uit een verzekeringspolis die door een bedrijf wordt behouden na herverzekeren van het saldo. meer partnerlinks
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter