Hoofd- » bedrijf » Six Sigma

Six Sigma

bedrijf : Six Sigma
Wat is Six Sigma?

Six Sigma is een kwaliteitscontrolemethode die in 1986 is ontwikkeld door Motorola, Inc. De methode maakt gebruik van een gegevensgestuurde beoordeling om fouten of defecten in en processen te beperken. Six Sigma legt de nadruk op verbetering van de cyclustijd en vermindert tegelijkertijd fabricagefouten tot een niveau van maximaal 3, 4 voorvallen per miljoen eenheden of gebeurtenissen. Met andere woorden, het systeem is een methode om sneller te werken met minder fouten.

Six Sigma wijst op het feit dat er wiskundig gezien een gebeurtenis met zes standaardafwijkingen nodig zou zijn om een ​​fout te laten gebeuren. Omdat slechts 3, 4 van de miljoen willekeurig (en normaal) verdeeld, gebeurtenissen langs een klokcurve buiten zes standaardafwijkingen vallen (waarbij sigma staat voor "standaardafwijking").

In de afgelopen jaren is Six Sigma geëvolueerd naar een meer algemene bedrijfsmanagementfilosofie, gericht op het voldoen aan klantvereisten, het verbeteren van klantbehoud en het verbeteren en ondersteunen van zakelijke producten en diensten. Six Sigma is van toepassing op alle industrieën. Veel leveranciers, waaronder Motorola zelf, bieden Six Sigma-training met de speciale certificeringen met de namen gele band, groene band en zwarte band.

Belangrijkste leerpunten

  • Six Sigma is een kwaliteitscontrolemethode ontwikkeld in 1986 door Motorola, Inc.
  • Het werd oorspronkelijk ontwikkeld als een managementmethode om sneller te werken met minder fouten.
  • Het is nu een industriestandaard geworden met aan artsen aangeboden certificeringen.

De basis van Six Sigma

Six Sigma vertegenwoordigt een managementideologie die zich richt op statistische verbeteringen van een bedrijfsproces. Het pleit voor kwalitatieve metingen van succes boven kwalitatieve markers. Daarom zijn beoefenaars van Six Sigma die mensen uit het bedrijfsleven die statistieken, financiële analyse en projectmanagement gebruiken om verbeterde zakelijke functionaliteit te bereiken.

Six Sigma is geëvolueerd om tal van ideeën binnen het bedrijfsleven te definiëren en is soms verwarrend. Ten eerste is het een statistische benchmark. Elk bedrijfsproces dat minder dan 3, 4 defecten per miljoen kansen oplevert, wordt als efficiënt beschouwd. Een defect is iets dat buiten de tevredenheid van de consument is geproduceerd. Ten tweede is het een training- en certificeringsprogramma dat de kernprincipes van Six Sigma leert. Beoefenaars kunnen de Six Sigma-certificeringsriemniveaus behalen, variërend van witte band tot zwarte band. Ten slotte is het een filosofie die het idee bevordert dat alle bedrijfsprocessen kunnen worden gemeten en geoptimaliseerd.

De vijf stappen van Six Sigma

Echte gelovigen en beoefenaars van de Six Sigma-methode volgen een aanpak genaamd DMAIC die staat voor d efine, m easure, nalyze, i mprove en c ontrol. Het is een statistisch gestuurde methode die bedrijven implementeren als een mentaal raamwerk voor verbetering van bedrijfsprocessen. De ideologie achter DMAIC is dat een bedrijf elk schijnbaar onoplosbaar probleem kan oplossen door de DMAIC-stappen te volgen.

  1. Een team van mensen, geleid door een Six Sigma-kampioen, definieert een foutief proces om op te focussen, besloten door een analyse van bedrijfsdoelstellingen en -vereisten. Deze definitie schetst het probleem, de doelen en de te leveren resultaten voor het project.
  2. Het team meet de eerste uitvoering van het proces. Deze statistische metingen vormen een lijst met mogelijke inputs die het probleem kunnen veroorzaken en helpen het team de benchmarkprestaties van het proces te begrijpen.
  3. Vervolgens analyseert het team het proces door elke invoer of mogelijke reden voor de fout te isoleren en te testen als de oorzaak van het probleem. Door analyse identificeert het team de reden voor procesfouten.
  4. Vanaf daar werkt het team aan het verbeteren van de systeemprestaties.
  5. Ten slotte voegt het team controles toe aan het proces om ervoor te zorgen dat het niet achteruitgaat en opnieuw niet effectief wordt.

Lean Six Sigma is een teamgerichte managementbenadering die tot doel heeft de prestaties te verbeteren door verspilling en defecten te elimineren. Het combineert Six Sigma-methoden en -hulpmiddelen en de lean manufacturing / lean enterprise-filosofie en streeft ernaar verspilling van fysieke middelen, tijd, inspanningen en talent te verminderen, terwijl de kwaliteit in productie- en organisatieprocessen wordt gewaarborgd. Volgens de principes van Lean Six Sigma wordt elk gebruik van middelen die geen waarde creëren voor de eindklant als verspilling beschouwd en moet dit worden geëlimineerd.

Voorbeeld uit de echte wereld

Zoals gemeld door TheVoiceCalifornia.com, in Ventura County, Californië, crediteert de county het gebruik van Lean Six Sigma voor een besparing van US $ 43 miljoen. De lokale overheid begon het programma in 2008 op provinciaal niveau te gebruiken en heeft meer dan 5.000 werknemers getraind in het toepassen van de methodiek. De provincie stelt dat de besparingen afkomstig zijn van harde budgetitems die niet langer financiering nodig hebben, evenals besparingen in uren van werknemers.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Lean Six Sigma Lean Six Sigma is een teamgerichte managementbenadering die tot doel heeft de prestaties te verbeteren door verspilling en defecten te elimineren. meer Inlezen van het acceptabele kwaliteitsniveau (AQL) Een acceptabel kwaliteitsniveau (AQL) is een statistische meting van het maximale aantal defecte goederen dat als acceptabel wordt beschouwd in een bepaalde steekproefomvang. meer Kwaliteitscontrole begrijpen Kwaliteitscontrole is een proces waarmee een bedrijf probeert te garanderen dat de productkwaliteit wordt gehandhaafd of verbeterd met minder of geen fouten. meer Cost Accounting Definitie Cost accounting is een vorm van management accounting die tot doel heeft de totale productiekosten van een bedrijf vast te leggen door de variabele en vaste kosten te beoordelen. meer Hoe Total Quality Management (TQM) werkt Total Quality Management heeft tot doel alle partijen die bij het productieproces betrokken zijn verantwoordelijk te houden voor de algehele kwaliteit van het eindproduct of de service. meer Taguchi-methode voor kwaliteitscontrole Definitie In engineering is de Taguchi-methode voor kwaliteitscontrole gericht op ontwerp en ontwikkeling om efficiënte, betrouwbare producten te creëren. meer partnerlinks
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter