Hoofd- » algoritmische handel » Kwaliteitsverschillen Differentiële definitie

Kwaliteitsverschillen Differentiële definitie

algoritmische handel : Kwaliteitsverschillen Differentiële definitie
Wat is het verschil in kwaliteitsspreiding?

Het Quality Spread Differential (QSD) wordt gebruikt om het verschil te berekenen tussen de marktrente die de twee partijen die mogelijk een renteswap aangaan, kunnen bereiken. QSD is een meting die bedrijven kunnen gebruiken om renteswap tegenpartij standaardrisico te meten.

De basisprincipes van het Quality Spread Differential

Een kwaliteitsverschil is een maatstaf die wordt gebruikt bij de analyse van renteswaps. Deze tool wordt gebruikt door bedrijven met verschillende kredietwaardigheid. Ze gebruiken een kwaliteitsverschil om het standaardrisico te meten. Wanneer de QSD positief is, wordt de swap geacht beide betrokken partijen ten goede te komen.

Het verschil in kwaliteitsspread is het verschil tussen de twee kwaliteitsspreads. Het kan als volgt worden berekend:

  • QSD = Verschil in schuldpremie met vaste rente - Verschil in schuldpremie met variabele rente

Het schuldverschil met vaste rente is doorgaans groter dan dat van de schuld met variabele rente.

Obligatiebeleggers kunnen de kwaliteitsspread gebruiken om te beslissen of hogere rendementen het extra risico waard zijn.

Renteswaps

Renteswaps worden verhandeld op institutionele marktbeurzen of via directe overeenkomsten tussen tegenpartijen. Ze stellen de ene entiteit in staat om hun kredietrisico te ruilen met een andere met behulp van verschillende soorten kredietinstrumenten.

Een typische renteswap omvat een vaste rente en een variabele rente. Een bedrijf dat zich wil indekken tegen het betalen van hogere tarieven op zijn obligaties met variabele rente in een omgeving met stijgende rente, zou de schuld met variabele rente ruilen voor schulden met vaste rente. De tegenpartij neemt het tegenovergestelde standpunt van de markt in en denkt dat de tarieven zullen dalen, dus wil hij dat de schuld met variabele rente zijn verplichtingen nakomt en winst maakt.

Een bank kan bijvoorbeeld haar obligatieschuld met variabele rente op dit moment ruilen tegen 6% voor een obligatieschuld met vaste rente van 6%. Bedrijven kunnen schulden matchen met verschillende looptijden, afhankelijk van de looptijd van het swapcontract. Elk bedrijf stemt in met de swap met behulp van instrumenten die het heeft uitgegeven.

Kwaliteitspreads begrijpen

Een kwaliteitsspread biedt een kredietkwaliteitsmaat voor beide partijen die bij een renteswap betrokken zijn. Het kwaliteitsverschil wordt berekend door de gecontracteerde marktrente af te trekken van de beschikbare koers voor de tegenpartij op vergelijkbare rente-instrumenten.

Belangrijkste leerpunten

  • Een kwaliteitsverschil is het verschil tussen de marktrente die wordt bereikt door twee partijen die een renteswap aangaan.
  • De QSD wordt gebruikt door bedrijven met verschillende kredietwaardigheid.
  • De QSD wordt berekend door de gecontracteerde marktrente af te trekken van de beschikbare koers voor de tegenpartij op soortgelijke rente-instrumenten.

Voorbeeld uit de praktijk van een verschil in kwaliteitsspreiding

Hier is een voorbeeld van hoe kwaliteitsverschillen verschillen. Bedrijf A, dat zijn schuld met variabele rente ruilt, ontvangt een vaste rente. Bedrijf B, dat zijn schuld met vaste rente ruilt, ontvangt een variabele rente. Het kwaliteitsverschil wordt meestal niet berekend op basis van de tarieven van de gebruikte instrumenten. De kredietwaardigheid van beide bedrijven is anders.

Als bedrijf A (AAA-rating) een schuld met een variabele rente van twee jaar op 6% gebruikt en bedrijf B (BBB-rating) een schuld met een vaste rente van vijf jaar op 6% gebruikt, zou het kwaliteitsverschil moeten worden berekend op basis van de tarieven versus de markttarieven.

Het tarief van 6% van bedrijf A op de tweejaarlijkse schuld met variabele rente is vergelijkbaar met een tarief van 7% dat is verkregen voor bedrijf B op een schuld van twee jaar met variabele rente, dus deze kwaliteitsspread is 1%. Voor een vijfjaars schuld met vaste rente betaalt bedrijf A 4%, terwijl bedrijf B 6% betaalt, dus de kwaliteitsspread is 2%. De sleutel is om vergelijkbare producten te gebruiken in de berekening van de kwaliteitsspread om de tarieven van vergelijkbare uitgaven te vergelijken.

In het bovenstaande voorbeeld zou dit 2% minus 1% zijn, wat resulteert in een QSD van 1%. Vergeet niet dat een positief spreadverschil duidt op een swap in het belang van beide partijen, omdat er een gunstig wanbetalingsrisico is. Als de onderneming met een AAA-rating een aanzienlijk hogere premie met variabele rente zou hebben ten opzichte van de onderneming met een lagere kredietkwaliteit, zou dit resulteren in een negatief kwaliteitsverschil. Hierdoor zou het bedrijf met een hogere rating waarschijnlijk een tegenpartij met een hogere rating zoeken.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Rentederivaat Een rentederivaat is een financieel instrument op basis van een onderliggende financiële zekerheid waarvan de waarde wordt beïnvloed door rentewijzigingen. meer Swap Rate Definitie De swaprente geeft het vaste deel van een swap aan, zoals bepaald door een overeengekomen benchmark en contractuele overeenkomst tussen partij en tegenpartij. meer Asset Swap-definitie Een activaswap is een derivatencontract waarmee vaste en variabele beleggingen worden uitgewisseld. meer Forward Swap Definitie Een forward swap, vaak een uitgestelde swap genoemd, is een overeenkomst tussen twee partijen om activa op een vaste datum in de toekomst uit te wisselen. meer Delayed Rate Setting Swap Een vertraagde rate setting swap is een uitwisseling van kasstromen waarbij de spread tussen vaste en variabele rente wordt bepaald wanneer de swap wordt geïnitieerd, maar de werkelijke koersen pas later worden bepaald. meer Bond Market Association (BMA) Swap Een Bond Market Association (BMA) Swap is een soort swapregeling waarbij twee partijen overeenkomen om rentetarieven op schuldverplichtingen te wisselen, waarbij de variabele rente is gebaseerd op de SIFMA-swapindex. meer partnerlinks
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter