Hoofd- » bedrijf » Internationale financiën

Internationale financiën

bedrijf : Internationale financiën
Wat is internationale financiering?

Internationale financiën - ook wel bekend als internationale macro-economie - is een onderdeel van de financiële economie dat zich bezighoudt met de monetaire interacties die plaatsvinden tussen twee of meer landen. Deze sectie behandelt onderwerpen die directe buitenlandse investeringen en wisselkoersen omvatten.

[Belangrijk: internationale financiering houdt ook kwesties in verband met financieel beheer in, zoals het politieke en valutarisico dat gepaard gaat met het beheer van multinationale ondernemingen.]

Inzicht in internationale financiën

Internationaal financieel onderzoek gaat over macro-economie; dat wil zeggen, het gaat om economieën als geheel in plaats van individuele markten. Financiële instellingen en bedrijven die internationaal financieel onderzoek uitvoeren, zijn onder meer de Wereldbank, de International Finance Corp. (IFC), het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en het National Bureau of Economic Research (NBER). Er is een internationale financiële divisie bij de Amerikaanse Federal Reserve die beleid analyseert dat relevant is voor de Amerikaanse kapitaalstroom, externe handel en de ontwikkeling van markten in landen over de hele wereld.

Concepten en theorieën die belangrijke onderdelen zijn van internationale financiën en het onderzoek ervan omvatten het Mundell-Fleming-model, het International Fisher Effect, de optimale valuta-theorie, koopkrachtpariteit en rentepariteit.

Voorbeeld van internationale instellingen voor internationale financiën

Het Bretton Woods-systeem

Het Bretton Woods-systeem, dat eind jaren veertig, na de Tweede Wereldoorlog werd geïntroduceerd, heeft een vast wisselkoerssysteem ingevoerd, dat op de Bretton Woods-conferentie is overeengekomen door de meer dan 40 deelnemende landen. Het systeem is ontwikkeld om structuur te geven aan internationale monetaire uitwisselingen en beleid en om stabiliteit te handhaven in alle internationale financiële transacties en interacties.

De conferentie van Bretton Woods fungeerde als een katalysator voor de vorming van essentiële internationale instellingen die een fundamentele rol spelen in de wereldeconomie. Deze instellingen - het IMF en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (die bekend werden als de Wereldbank) - blijven een centrale rol spelen op het gebied van internationale financiën.

Speciale overwegingen

Internationale of buitenlandse handel is misschien wel de belangrijkste factor in de welvaart en groei van economieën die deelnemen aan de uitwisseling. De groeiende populariteit en de mate van globalisering hebben het belang van internationale financiën vergroot.

Een ander aspect om te overwegen, in termen van internationale financiën, is dat de Verenigde Staten zijn verschoven van de grootste internationale crediteur (geld lenen aan buitenlandse naties) en sindsdien 's werelds grootste internationale schuldenaar zijn geworden; de Verenigde Staten nemen geld en financiering aan van organisaties en landen over de hele wereld. Deze aspecten zijn sleutelelementen van internationale financiën.

Belangrijkste leerpunten

  • Internationale financiën is een onderdeel van de financiële economie dat zich bezighoudt met de monetaire interacties die plaatsvinden tussen twee of meer landen.
  • De groeiende populariteit en de mate van globalisering hebben het belang van internationale financiën vergroot.
  • International Finance houdt zich bezig met onderwerpen die directe buitenlandse investeringen en wisselkoersen omvatten.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Bretton Woods-overeenkomst en -systeem: een overzicht De Bretton Woods-overeenkomst en -systeem creëerden een collectief internationaal wisselkoersregime op basis van de Amerikaanse dollar en goud. meer Trilemma presenteert drie gelijke opties, maar er is slechts één mogelijk op een gegeven moment De Trilemma-theorie stelt dat landen drie opties hebben voor het beheer van het internationale monetaire beleid, maar er is er slechts één op een bepaald moment haalbaar. meer Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBRD) De Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling is de helft van de Wereldbank. meer Internationaal Monetair Fonds (IMF) Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft tot doel de wereldwijde financiële stabiliteit te bevorderen, de internationale handel aan te moedigen en de armoede te verminderen. meer Super Valuta Een super valuta zou de US dollar als 's werelds reservevaluta vervangen en de basis vormen voor een nieuw wereldwijd monetair systeem. meer Optimum Currency Area (OCA) Theorie Definitie Optimum Currency Area (OCA) theorie stelt dat er regio's zijn die niet worden begrensd door nationale grenzen, die een gemeenschappelijke valuta moeten delen. meer partnerlinks
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter