Hoofd- » bedrijf » Ideation

Ideation

bedrijf : Ideation
Wat is idee?

Ideatie verwijst naar het proces van het ontwikkelen en overbrengen van voorgeschreven ideeën naar anderen, meestal in een zakelijke omgeving. Het beschrijft de volgorde van gedachten - van het oorspronkelijke concept tot de implementatie. Ideeën kunnen voortkomen uit kennis uit het verleden of heden, externe invloeden, meningen, overtuigingen of principes. Ideeën kunnen worden uitgedrukt in grafische, geschreven of verbale termen.

Hoe ideation werkt

Simpel gezegd, ideatie is de letterlijke actie van het vormen van ideeën, van hun concept tot real-world toepassing en implementatie. Ideeën en ideeën kunnen van iedereen komen
tangentieel of direct geassocieerd met een bedrijf of organisatie, inclusief werknemers, managers, klanten, partners en belanghebbenden op laag niveau. Werkelijke ideeën kunnen het resultaat zijn van brainstormsessies, online forums, seminars, teambuildingoefeningen, enquêtes en sociale media.

Ideatie is een belangrijk onderdeel van elk succesvol bedrijf. Google moedigt bijvoorbeeld werknemers aan om maar liefst 20% van hun werkuren te mediteren op nieuwe ideeën die hen persoonlijk intrigeren en mogelijk echte problemen oplossen. Deze focus op ideeën stelt bedrijven in staat om innovatief te worden of concurrerend te blijven, door de kans op uitrol van nieuwe producten, verhoogde klantenwerving en superieure financiële prestaties te vergroten.

Het ideatieproces

Hoewel het ideatieproces niet noodzakelijkerwijs hoeft te voldoen aan één universeel model, zijn er algemene richtlijnen die mensen kunnen volgen om hen te helpen de
effectiviteit van ideatie en de oplossingen die het genereert. Allereerst begint ideatie niet noodzakelijkerwijs met een willekeurig gegenereerde gedachte. In plaats daarvan worden ideeën reverse-engineered om te voldoen aan opkomende problemen. Het is daarom van cruciaal belang om het probleem in eerste instantie duidelijk te definiëren en de belangrijkste onderliggende factoren te begrijpen, zoals trends in de branche, zakelijke omgevingen, klantbehoeften, budgetbeperkingen en andere oorzaken van het probleem.

Zodra de belangrijkste pijnpunten zijn geïdentificeerd, evenals hun hoofdoorzaken, worden brainstormsessies en andere gezamenlijke pow-wows geïnitieerd in een poging potentiële ideeën te crowdsourcen en mogelijke oplossingen voor de problemen te genereren. Idealiter zouden deze samenwerkingen denkprocessen van rechterhersenhelft en linkerhersenhelft moeten combineren, omdat veel problemen zowel creatieve als pragmatische benaderingen vereisen voor het cultiveren van haalbare oplossingen.

Deze forums moeten een open, onbeperkte en onbezwaarde dialoog uitnodigen, waarbij deelnemers zich veilig voelen om ideeën te laten zweven zonder angst voor spot. Alle ideeën, van de diep academische tot de wild fantasievolle, moeten enthousiast worden omarmd en moeten worden behandeld met gelijke rechtvaardigheid en open-minded.

De overvloed aan ideeën gegenereerd tijdens samenwerkingsfasen wordt vervolgens teruggebracht tot een heersend idee dat de toekomstige acties van de groep het best kan aansturen. Dit markiesidee wordt getest tegen het probleem en indien nodig aangepast. Het wordt vervolgens onvermoeibaar herwerkt, opnieuw getest en afgebroken tot een potentiële oplossing is geperfectioneerd. Het idee wordt vervolgens in de echte wereld geïmplementeerd en als het succesvol wordt geacht, wordt het ideatieproces beëindigd.

Ideeënstijlen zijn onder meer:

  • Probleem oplossing. Deze eenvoudige methode is waar een individu een probleem identificeert dat hij of zij vervolgens oplost.
  • Afgeleide idee. Dit houdt in dat een bestaand idee wordt verbeterd.
  • Symbiotische ideeën. Dit is een botsing van verschillende onvolledige ideeën die samen een volledig gebakken, holistisch idee vormen.

[Belangrijk: sommige mensen zijn dubieus over de term 'ideatie' en beweren dat deze vaag is.]

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Hoe onderkapitalisatie werkt Onderkapitalisatie vindt plaats wanneer een bedrijf niet over voldoende kapitaal beschikt om normale bedrijfsactiviteiten uit te voeren en crediteuren te betalen. meer Uitleg van Spinouts: Chipotle en Old Navy Een spin-out is een soort bedrijfsafstemming waarbij een divisie wordt gescheiden om een ​​nieuw onafhankelijk bedrijf te vormen. meer Onderzoek naar de betekenis van de Buck Buck is een informele verwijzing naar $ 1 die mogelijk zijn oorsprong vindt in de Amerikaanse koloniale periode. Verschillende uitdrukkingen gebruiken de term Buck. meer Hoe Crowdsourcing werkt Crowdsourcing omvat het verkrijgen van werk, informatie of meningen van een grote groep mensen via internet, sociale media en smartphone-apps. meer Inzicht in zichtbaarheid De term "zichtbaarheid" wordt gebruikt om de mate weer te geven waarin management of analisten van een bedrijf toekomstige prestaties kunnen inschatten. Zichtbaarheid kan variëren van laag tot hoog of van de korte tot lange termijn. meer Alles Marketing Entails Marketing verwijst naar de activiteiten van een bedrijf dat verband houdt met het kopen, adverteren, distribueren of verkopen van een product of dienst. meer partnerlinks
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter