Hoofd- » bedrijf » Troostbrief

Troostbrief

bedrijf : Troostbrief
Wat is een comfortbrief?

Een comfortbrief is een bedrijfsdocument dat bedoeld is om de ontvanger ervan te verzekeren dat aan een financiële of contractuele verplichting met een andere partij kan en zal worden voldaan. De afzender is vaak een onafhankelijke auditor of accountant.

De comfortbrief maakt geen juridisch afdwingbare verbintenis, maar geeft het vermogen van de andere partij aan de voorwaarden van de besproken overeenkomst na te komen.

Een comfort letter is ook bekend als een intentieverklaring of, in sommige gevallen, een solvabiliteitsoordeel.

Inzicht in de comfortbrief

Een troostbrief dient een doel dat vergelijkbaar is met dat van een referentiebrief of een introductiebrief. Dat wil zeggen, een respectabele persoon of onderneming bevestigt de legitimiteit van de partij waarmee de ontvanger zaken wil doen.

De brief gaat niet veel verder dan dat, maar wordt vaak gehecht aan meer gedetailleerde informatie over de overeenkomst of het contract dat wordt overwogen.

Belangrijkste leerpunten

  • Een comfortbrief verzekert de ontvanger van de degelijkheid van een persoon of bedrijf waarmee hij zaken wil doen.
  • Dergelijke brieven kunnen worden verzonden door accountants, accountantskantoren of moedermaatschappijen.
  • Een troostbrief bevat geen juridisch afdwingbare beloften.

Voorbeelden van Comfort Letters

Een veelgebruikt type comfortbrief is gehecht aan kopieën van een prospectus dat moet worden ingediend bij een beleggingsaanbod. De brief is geschreven na een audit en verzekert potentiële beleggers en andere ontvangers van het prospectus dat het geen valse of misleidende informatie bevat en dat eventuele herzieningen ervan het aanbod niet wezenlijk zullen veranderen.

Een soortgelijke brief kan door een accountant aan een kredietverstrekker worden afgegeven met vermelding van het oordeel van de accountant dat de potentiële kredietnemer in staat is de lening terug te betalen. De brief garandeert niets, maar suggereert dat de kredietnemer financieel gezond is.

Accountantsbrieven

Comfortbrieven kunnen ook door accountantskantoren worden afgegeven aan verzekeraars die beloven "redelijk onderzoek" uit te voeren naar nieuwe aanbiedingen van effecten. Deze brieven verplichten het accountantskantoor om een ​​rapport af te leveren dat voldoet aan algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP).

Comfortletters worden meestal in vage taal geschreven en bevatten meestal disclaimers

Ten slotte kan een andere brede categorie comfortbrieven door een moedermaatschappij namens een dochteronderneming worden verzonden. Het moederbedrijf kan een brief sturen naar een lokale bank die een lening overweegt aan de dochteronderneming of naar een leverancier die overweegt zaken met de dochteronderneming te doen. In beide gevallen verzekert de brief de ontvanger dat de dochteronderneming een gezond en levensvatbaar bedrijf is.

Geen beloften

Comfortbrieven worden in veel landen routinematig gebruikt als onderdeel van het zakendoen. Ze worden zelden beschouwd als juridisch bindende documenten.

De meeste troostbrieven zijn in relatief vage taal geschreven en bevatten disclaimers dat de schrijver slechts een mening geeft, geen verplichting aangaat.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Comfortbrief: de basis Een comfortbrief, soms ook een 'intentieverklaring' genoemd, is een schriftelijk document dat een mate van zekerheid biedt dat uiteindelijk aan een verplichting zal worden voldaan. meer Accountantsverklaring De accountantsverklaring bevat het oordeel van de accountant over de vraag of de financiële overzichten van een onderneming voldoen aan de boekhoudnormen. meer De waarheid over Keepwell-overeenkomsten Een keepwell-overeenkomst, ook bekend als een comfortbrief, is een contract tussen een moedermaatschappij en haar dochteronderneming om gedurende de gehele in de overeenkomst gestelde termijn solvabiliteit en financiële ondersteuning te behouden. meer Alles over intentieverklaringen (LOI's) Een intentieverklaring (LOI's) beschrijft de voorwaarden van een deal en dient als een 'overeenkomst om overeen te komen' tussen twee partijen. meer Inzicht in volledig gefinancierde documentaire kredietbrieven (FFDLC) Een volledig gefinancierde documentaire kredietbrief is een kredietbrief van een financiële instelling die wordt ondersteund door fondsen die op een aparte rekening staan. meer Leningnotitie Definitie Een leningnota is een uitgebreide vorm van een IOU van de ene partij naar de andere waardoor een begunstigde betalingen kan ontvangen, mogelijk met een rentevoet, gedurende een bepaalde periode, eindigend met de datum waarop de gehele lening wordt terugbetaald. meer partnerlinks
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter