Hoofd- » algoritmische handel » Kan het werkkapitaal te hoog zijn?

Kan het werkkapitaal te hoog zijn?

algoritmische handel : Kan het werkkapitaal te hoog zijn?

De werkkapitaalratio van een bedrijf kan te hoog zijn in de zin dat een te hoge ratio doorgaans wordt beschouwd als een indicatie voor operationele inefficiëntie. Een hoge ratio kan betekenen dat een bedrijf een relatief groot aantal activa ongebruikt laat om het beschikbare kapitaal te herinvesteren om te groeien en haar activiteiten uit te breiden.

Werkkapitaal begrijpen

Werkkapitaal is een belangrijk concept in de fundamentele analyse van een bedrijf. Een onderzoek naar de werkkapitaalpositie van een bedrijf geeft een indicatie van hoe financieel gezond het bedrijf is en hoe efficiënt het wordt beheerd. De werkkapitaalratio wordt beschouwd als een belangrijke maatstaf voor liquiditeit en wordt vaak gebruikt in combinatie met de huidige ratio om het vermogen van een bedrijf te meten om aan al zijn verplichtingen op korte termijn te voldoen.

De werkkapitaalratio wordt berekend door de vlottende activa van een onderneming te delen door haar kortlopende verplichtingen. Voor deze berekening zijn vlottende activa activa waarvan een bedrijf redelijkerwijs verwacht dat deze binnen een jaar of één bedrijfscyclus in contanten worden omgezet. Dit omvat items zoals inventaris, debiteuren en geldmiddelen of kasequivalenten. Kortlopende verplichtingen omvatten crediteuren, leasing, winstbelastingen en te betalen dividenden.

Een onderzoek van het werkkapitaal houdt rekening met de belangrijkste elementen van de basisactiviteiten van een bedrijf, zoals inventaris, debiteuren en crediteuren. Hoe goed een bedrijf elk van deze sleutelelementen beheert, wordt uiteindelijk weerspiegeld in de werkkapitaalratio van het bedrijf. Uitzonderlijk efficiënte of inefficiënte afhandeling van een van deze fundamentele bedrijfsactiviteiten heeft duidelijk invloed op de bedrijfskapitaalpositie van een bedrijf.

Beoordeling van werkkapitaalbeheer

Een werkkapitaalratio van 1, 0 geeft aan dat de direct beschikbare financiële activa van het bedrijf exact overeenkomen met de huidige kortlopende verplichtingen. Hoewel een ratio van 1, 0 aangeeft dat een bedrijf in staat moet zijn om op de korte termijn zijn verplichtingen adequaat te kunnen nakomen, zien analisten liever een ratio hoger dan 1, 0, wat aangeeft dat het bedrijf overtollig werkkapitaal overhoudt dat verder gaat dan alleen zijn kosten kunnen betalen. Overtollig werkkapitaal biedt een zekere mate van bescherming tegen onverwachte uitgaven en kan worden herbelegd in de groei van het bedrijf. Een ratio lager dan 1, 0 is ongunstig, omdat deze aangeeft dat de vlottende activa van de onderneming niet voldoende zijn om hun verplichtingen op korte termijn te dekken.

Een werkkapitaalratio ergens tussen 1, 2 en 2, 0 wordt algemeen beschouwd als een positieve indicatie voor voldoende liquiditeit en een goede algemene financiële gezondheid. Een ratio hoger dan 2.0 kan echter negatief worden geïnterpreteerd. Een te hoge ratio suggereert dat het bedrijf overtollige contanten en andere activa gewoon nutteloos laat zitten in plaats van actief zijn beschikbaar kapitaal te investeren in uitbreiding van de activiteiten van het bedrijf. Dit duidt op slecht financieel beheer en gemiste zakelijke kansen.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter